Boekentips!

Hou je van lezen en vind je Aardrijkskundige thema's interessant?

Verruim je wereldbeeld, algemene ontwikkeling en Aardrijkskundig besef met de onderstaande boekentips.

 

 

Zwaarden, paarden en ziektekiemen, Jared Diamond

Waarom hebben de Australische aboriginals niet de wereld veroverd? Of de Mexicaanse indianen of de Amerikaanse nomaden? Wat is bepalend voor de ontwikkeling van volkeren? Zijn dat genetische verschillen of spelen andere oorzaken een rol?

Jared Diamond toont op toegankelijke wijze aan dat volkeren zich verschillend hebben ontwikkeld als gevolg van klimatologische en bacteriologische factoren. Genetische factoren blijken ondergeschikt. De ontwikkelde delen van de wereld hebben hun positie niet aan zichzelf, maar aan een speling van de natuur te danken.

https://www.bol.com/nl/p/zwaarden-paarden-en-ziektekiemen/1001004006195042/

 

 

 

De Menselijke Maat, de aarde over 10.000 jaar, Salomon Kroonenberg

Een interessant en ook wel spannend boek over het begrip tijd en dan met name het vooruit kijken in de tijd: hoe lang duurt duurzaamheid, wanneer komt de volgende ijstijd etc. Het toont dat het ontrafelen van bijv. klimaatsveranderingen niet zo eenvoudig is en dat de achterliggende natuurkundige drijfveren niet zo eenvoudig zijn. De grote drijfveren zijn kosmisch en cyclisch van aard; ze zijn af te leiden uit de variaties in zonne-energie, die de aarde ontvangt in samenspel met de baan van de aarde om de zon en de stand van de aardas. De daaruit berekende parameters van de Servische wiskundige Milankovic laat tijdseenheden zien van een grotere orde dan men zich menselijkerwijs kon voorstellen. In het boek wordt een verscheidenheid aan geologische onderwerpen behandeld met betrekking tot processen als klimaatsveranderingen, aardbevingen en vulkanische erupties. Veel van deze mechanismen kunnen nog niet worden verklaard; het verband met de regelmatig optredende zonnevlekken bijv. is onduidelijk.

https://www.bol.com/nl/p/de-menselijke-maat/1001004005737395/#product_description